English


Katalog 137

I. Aksenov / A. Ekster, Pikasso i okrestnosti. Moskau 1917.